Chính Sách Bảo Hành Lavenco

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.
Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:
  • Tên đơn vị: Công Ty LAVENCO
  • Địa chỉ trụ sở: Số 54, Đường Thanh Niên, Nghi Ân, Vinh, Nghệ An
  • Điện thoại: 0943 906 858
  • Email: noithatlavenco@gmail.com
Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.